zebras.lt

Taisyklės


  • Ant siuntos turi būti užrašytas gavėjo adresas, kontaktinis telefono numeris, bei vardas.

  • Siunta turi buti atsakingai supakuota.

  • Klientas atsako už siuntos įpakavimą ir turinį.

  • Nesusisiekus atidavimo ar paėmimo sutartu laiku su gaveju ar siuntėju, susitikimas atidedamas.

  • Mes pasiliekame teisę, kilus įtarimui, patikrinti siuntų turinį.

  • Siuntose bei bagaže draudžiama vežti: cigaretes, tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, ginklus, sprogstamąsias medžiagas, pinigus, asmens dokumentus, narkotines medžiagas, vaistus, kuriems reikia recepto arba yra uždrausti toje šalyje. Dėmesio!!! Už neleistiną turinį atsakote Jūs.


Jeigu turite kažkokių klausimų, nesidrovėkite ir kontaktuokite su mumis telefonu, kontaktų forma arba gyvu internetiniu pokalbiu ("Chat").

Siuntos laiko pasirinkimas